Keuken Kraan Filter (waterzuiveraar)

Keuken Kraan Filter (waterzuiveraar)

Verzending :Gratis verzonden

€8.49 EUR

Kraanwater zuiveren en filteren wordt steeds populairder. Het gaat hierbij het om het nafilteren c.q. doorzuiveren van ‘schoon’ leidingwater dat reeds geschikt is bevonden als drinkwater.

Omdat de bronnen (vooral oppervlaktebronnen) waaruit drinkwaterbedrijven ruw water winnen steeds sterker verontreinigd raken –door vervuiling, industrie, landbouw, medicijngebruik enzovoort– blijven er steeds meer reststoffen in ons leidingwater achter. Dit heeft o.a. te maken met:

 • Steeds weer nieuwe chemische stoffen in medicijnen
 • Toenemende industrie óp oppervlaktewateren
 • Gebruik van landbouwgiffen + overbemesting
 • Groeiende vuilstortplaatsen
 • Uitstoot door auto’s & fabrieken
 • Illegaal dumpen/lozen van chemisch afval
 • Zure regen

Thuis nafilteren & doorzuiveren

Omdat Nederlands leidingwater drinkbaar moet zijn en dus reeds gefilterd en gezuiverd is, draait het bij de nazuivering met waterfilters voor thuisgebruik veeleer om het verwijderen van eventuele reststoffen die niet per se schadelijk zijn. Althans, voor wat betreft de minuscule concentraties waarin ze nog aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan:

 • Hardheidsmineralen (kalk e.a.)
 • Zware metalen (lood e.a.)
 • Hallogenen (chloor e.a.)
 • Pesticiden (bestrijdingsmiddelen & beschermingsmiddelen)
 • Medicijnresten (allerhande geneesmiddelen)
 • Hormonen (oestrogenen e.a.)
 • Industriële chemicaliën (oplosmiddelen e.a.)
 • Ongewenste smaak-, geur- & kleurstoffen
 • Schubben (onopgeloste stoffen)

Onlangs bekeken